fbpx

King of Pride Rock/Circle of Life (Reprise)

CORO
Ndabe zitha
Nkosi yethu
Mholi wezwe lethu

Lefatshe la bonata rona
Lea halalela

Busa le lizwe bo
Busa le lizwe bo
Busa le lizwe bo
Lethu busa ngoxolo
Is’khathi sifikile
Is’khathi busa iyo
Is’khathi sifikile
Busa lomhlaba

Is’khathi sifikile
Is’khathi sifikile
Busa Simba
Busa Simba

Hem na iyo
Hem na iyo
Hem na nkosi bo
Busa Simba iyo

Hem na iyo Oh busa Simba iyo
Hem na iyo Oh busa nkosi bo
Hem na nkosi bo Oh busa Simba iyo
Busa Simba iyo Busa Simba iyo
Ubuse ngo thando
Ubuse ngo thando
Ubuse ngo xolo
Busa Simba, Busa Simba

Ubuse ngo xolo
Ubuse ngo thando
Ubuse ngo xolo
Ubuse ngo thando
Ubuse ngo xolo

RAFIKI, SIMBA, NALA, PUMBAA, TIMON, ZAZU, CORO
Till we find our place
On the path unwinding
In the circle
The circle of life
Circle of life

Diventa animatore ORA