fbpx

One by One

CORO
Ibabeni njalo bakithi
Ninga dinwa
Ninga phelelwa nga mandla
Siya ba bona
Bebe fun’ ukusi xeda
One by one
Ngeke ba lunge
One by one
Sizo nqoba
One by one
Ngeke ba lunge
One by one

Sizo nqoba
Ngoba thina
Siya zazi

Ngoba thina
Siya zazi

Zobona bayabaleka
Zobon, zobona
Zobon, zobona
Zobon, zobona
Zobon
Amagwala

Ibala lami
Elimnyama
Ndiya zidla ngalo

Ibala lami
Elimnyama
Ndiza kufa nalo

Ibala lami
Elimnyama
Ndiya zidla ngalo

Kumnandi Kwelakakith Eafrica

Diventa animatore ORA